Wakil Kepala Sekolah

WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KURIKULUM

Sumarni, S.Sos

(Wakasek Kurikulum)Ali Imran, S.Pd

(Pendamping Wakasek Kurikulum)

WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KESISWAAN DAN HUMAS

Yusri, S.Pd

(Wakasek Kesiswaan dan Humas)Rajiman, S.E

(Pendamping Wakasek Kesiswaan dan Humas)

WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Drs. Arif, M.Si

(Wakasek Sarana dan Prasarana)Muhammad Rachmadi, S.Pd

(Pendamping Wakasek Sarana dan Prasarana)